007 (1024x768)

Glassatelier Hebing Efteland

Stained Glass

Design & Reparasjon

Hvor er vi?

Vårt studio er lokalisert på Mellomstraen 4 i Gamle Stavanger.

 

Å komme hit til fots: 

Tvers over gata fra Hermetikk Museum på Øvre Strandgate, ser du Bergsmauet. Følg Bergsmauet og første til venstre er Mellomstraen, vi er den første til venstre.

 

Nærmeste parkeringsanlegg: 

Stavanger Postkontor, Konserthuset, og Strandkaien.

 

flag-british